Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ALICE Českého červeného kříže

Úvod

Bezplatné dárcovství krve

Proč potřebujeme dárce krve?

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit.
Je třeba např. při:

Eva Čerešňáková daruje krev
  • těžkých úrazech,
  • řadě operací (zejména plicní, cévní, ortopedické, transplantace,.),
  • léčbě otrav,

ale i celoživotně ­ jsou na ni odkázání např.:

  • lidé léčení umělou ledvinou
  • lide se zhoubnými nemocemi krve,

a léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro:

  • nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici)
  • léčbu poruch obranyschopnosti,
  • léčbu popálenin

a v řadě dalších situací.

S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců.

V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve!

STAŇTE SE PROTO I VY DOBROVOLNÝM DÁRCEM KRVE !!!

Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.